Ridhuset på habo gård i Töreboda

Alla är välkomna att vara med på träningar som anordnas i ridhuset eller att rida enskilt när ridhuset inte är bokat. Köp ridhuskort eller betala per gång.
BG 441-5238  eller swish (se priser under fliken priser) skriv namn på ryttaren vid inbetalning.

Infart grusvägen, kör sakta ( lekande barn,  hundar, katter ). Parkera i första hand på nya parkeringen vid gaveln på ridhuset. Knacka på ridhusdörren innan du går in. Mocka efter er i ridhuset och på gårdsplanen. Släck ljuset i ridhuset om ni är sist kvar.

Följ ridhusreglerna som sitter vid ingången.  Fråga gärna om det är något ni undrar över.


Hjärtligt välkomna

aktiviteter i ridhuset 2021

 Onsdagar: Bommar får ligga framme i ridhuset hela dagen.  

Lördagar:Hela dagen går det bra att bygga fram för banhoppning. 

 

  För ridhusbokningar se Facebook Aktiviteter på habogård                           

Träningar inbokade för Jenny Karlsson.  Se mer info på facebook "Jenny-träningar på habogård"   

Dressyrträning för Christian Eriksson. Jämna måndagar kvällstid.  Anmälan till Christian 0702738377